top of page

ABOUT US

Blackyard In A Box เกินขึ้นด้วยความตั้งใจที่เราอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้ลิ้มลองซี่โครงหมูของเรา หลังจากที่ซี่โครงหมูอบเป้นอาหารซิกเนเจอร์ของร้าน Blackyard Roast & Brew มากว่า 9 ปี เพราะเราคิดว่ามันดีจริงๆ เนื้อนุ่ม รสชาติที่เข้าเนื้อ เราจึงตัดสินใจเปิดร้าน Blackyard In A Box ขึ้นมาในเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้คนได้ลิ้มลองซี่โครงหมูอบของเรามากขึ้น

bottom of page