top of page

HAPPY HOUR

2 FREE 1

แถมฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว เมื่อ สั่ง 2 แก้ว ก่อนเวลา 19.00 น.

วันนี้ - 31 มี.ค. 2565 เท่านั้น

หมายเหตุ

โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

happy2.jpg
bottom of page