HAPPY HOUR

2 FREE 1

แถมฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว เมื่อ สั่ง 2 แก้ว ก่อนเวลา 18.30 น.

วันนี้ - 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น

หมายเหตุ

โปรโมชั่นไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้

Screen Shot 2565-06-25 at 12.33.jpg